Virksomhed

DINE MEDARBEJDERE ER VIRKSOMHEDENS VIGTIGSTE RESSOURCE

OPKVALIFICER KOMPETENCERNE

HUSK PÅ...

... at virksomheden er omdrejningspunktet i medarbejderens efteruddannelse. Det betyder, at opgaver, temaer og eventuelle eksamener tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og udfordringer i jeres virksomhed. Arbejdspladsen er, så at sige, med til at konkretisere og eksemplificere teorierne for den enkelte medarbejder på efteruddannelserne.

Merværdi og gnidningsløs proces

Medarbejderudvikling som strategi

Det er ikke kun et spørgsmål om, at efteruddannelse ser godt ud på papiret og gavner dine medarbejdere. For medarbejderne skal naturligvis ikke blot efteruddannes for efteruddannelsens skyld. Inden der er nogen, der går i gang med nogen form for uddannelse er det vigtigt at spørge: Hvordan kan virksomheden drage nytte af det? Det er blandt andet her Fremtidens Arbejdskraft kan vise sin styrke: Vi sørger for, at en konsulent stiller de kritiske spørgsmål, der gør jer opmærksomme på medarbejderudvikling, så det bliver en aktiv strategi til vækst eller på anden vis skaber merværdi i virksomheden.


Vi tilbyder også workshops, der som regel fungerer som en slags mini-medarbejderudvikling, øger motivationen i medarbejder- og/eller lederstaben og styrker jeres relation til projektet.

Økonomi

Der findes et bredt udvalg af økonomiske støtteordninger og tilskud der kan søges, hvis virksomheden ønsker at investere i uddannelse af medarbejdere. Som deltager i Fremtidens Arbejdskraft, får I kvalificeret vejledning og hjælp til at søge relevante tilskud, alt afhængig af uddannelsestype, overenskomstmæssige forhold og branche.


Tid

Ved hovedbestanddelen af akademiuddannelserne har medarbejderen blot 1 enkelt skoledag om ugen, i et modul af 8 ugers varighed. Modulerne tilmeldes enkeltvis, og er således lette at få tilpasset virksomhedens kalender. Med hensyn til erhvervsuddannelserne, afhænger tiden på skolebænken meget af medarbejderens erfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Hver skoleperiode vil typisk vare 2-3 uger, til gengæld er al praktik almindelig arbejdstid i virksomheden. 

FORLØBET I FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT

1. OPSTARTSMØDE


Vi forsøger at afklare projektets omfang i samarbejde med jer. På mødet drøftes emner som kompetencerafklaringer, medarbejderinformation, workshops, mødeterminer og deltagelse af medarbejdere.

2. KOMPETENCEAFKLARING


Hver medarbejder afklares ud fra en individuel samtale på ca. 30 min. Vi kigger på de nuværende kompetencer, men også påmedarbejderens ønsker om fremtidige karriere, uddannelse og job.

4. FREMLÆGGELSE AF UDDANNELSE


Godkendte kursus- og uddannelsesforløb præsenteres af ledelsen til medarbejderne. Her kan der evt. søges kompetencefonde ift. virksomhedsrettede uddannelser.

5. TILMELDING OG DELTAGELSE


Vi hjælper med at tilmelde medarbejderne på de udvalgte kurser og uddannelser. Herefter kan medarbejdernes deltagelse vare fra få dage og til 3 år, alt afhængigt af de enkelte valg.

3. UDDANNELSEMATRIX OG -FORSLAG


Ud fra en dialog med medarbejderen og ledelsen, udarbejdes et forslag til en individuel uddannelsesplan samt en komplet uddannelsesmatrix. Her kan vi tilbyde en samlet oversigt over planlægning.

6. OPFØLGNING OG VIDEREUDVIKLING


Vi følger op på forløbet og drøfter fremtidsmulighederne.

”Når virksomhederne mangler nye kompetencer, ender det som regel med nyansættelser. Jeg er stærk fortaler for, at løfte kompetencerne hos de medarbejdere, der allerede er i virksomheden, da det er min oplevelse, at mange nyansættelser alligevel ikke resulterer i langvarige beskæftigelser. Efteruddannelse er desuden en rigtig god fastholdelsesstrategi, for de bedste medarbejdere" - Erhvervskonsulent, Peter Hegelund

Strategisk tilgang til efteruddannelse

Erhvervskonsulent fra Esbjerg Erhvervsudvikling, Peter Hegelund, er en af Fremtidens Arbejdskrafts ambassadører, som har direkte kontakt med virksomhedslederne rundt i kommunen. Han har været overrasket over, hvor skarpe virksomhederne er, på deres strategi omkring f.eks. produkter, konkurrenter og rekruttering, samtidigt med, at en strategi omkring efteruddannelse af medarbejdere generelt bliver nedprioriteret.


Jo mere Peter har arbejdet med projekt Fremtidens Arbejdskraft, desto mere tydeligt er det blevet, at det ikke bare er endnu en vejledning om kurser til personalet. Med projektet kommer ledelsen tættere på efteruddannelsesinstitutionerne og kan løbende sparre, så medarbejderkompetencerne altid modsvarer virksomhedens behov.

Når jeres virksomhed deltager i projekt Fremtidens Arbejdskraft, får I også tilbudt interne workshops, der foregår ude hos jer. Hver af disse workshops er helt gratis, og kan være for grupper af medarbejdere eller lederne. Vi lytter til jer, når I udtrykker ønsker om undervisning i f.eks. LEAN, tegningsforståelse eller strategiimplementering - hver workshop tager nemlig udgangspunkt i den enkelte virksomheds aktuelle behov.  Det vil typisk være en nøje udvalgt fagperson fra Erhvervsakademi Sydvest, som forestår arrangementet.FORDELENE ER TIL AT ØJE PÅ

Fremtidens Arbejdskraft udøver kompetenceafklaring og systematisk efteruddannelsesplanlægning; men med workshoptiltaget sørger projektet også for hjælp til intern uddannelse, som kan give flere forskellige positive effekter, der ikke blot kan tilskrives de enkelte emner.


”En hyppig udløber af en intern workshop er, at medarbejdere bliver mere bevidste om behovet for uddannelse, og de kan bedre se værdien af mere efteruddannelse for virksomheden og for dem selv" - Peter Hegelund, Erhvervskonsulent i Esbjerg Erhvervsudvikling

WORKSHOPS | EKSEMPLER

  • Projektledelse
  • Tegningsforståelse
  • Mersalgstræning
  • LEAN
  • Strategiimplementering
  • Kulturforståelse
  • Supply Chain Management

WORKSHOPS | EN DEL AF PAKKEN

Dorte Pedersen | Produktionsdirektør, Logitrans


Hos Logitrans i Farup ved Ribe begyndte kunderne at stille større og større krav til hurtige leveringstider, samtidigt med at produkterne gradvist er blevet mere komplicerede at fremstille. Derfor bruger Logitrans i dag energi på at opkvalificere medarbejderne, så medarbejderne kan være mere selvstændige og matche kundernes behov.


"Kravene til vores medarbejdere er blevet større, fordi kravene fra vores kunder er blevet større"

ØKONOMISK STØTTE

Der findes forskellige tilskudsordninger, som I kan søge økonomisk støtte hos, når I vælger at efteruddanne en medarbejder.


Den enkelte medarbejders baggrund samt uddannelsesforløb er unikke, derfor varierer det fra person til person, hvilke fonde det giver mening at ansøge hos.


Vi hjælper jer igennem ansøgningsprocessen, så I er sikret de bedste tilskudsmuligheder.

Kontakt - for yderligere information om projektet

PROJEKTLEDER

Winnie Abildgaard

mail: wab@bre.dk

tlf.: 3697 3508

FAGLIG PROJEKTLEDER

Claes O. Jensen

mail: coj@easv.dk

tlf.: 4177 5725