Om projektet

Projektperiode: 05.2016-02.2021

Projekttitel | Fremtidens Arbejdskraft - en styrkelse af det reelle uddannelsesniveau

Projektleder | Winnie Abildgaard | wab@bre.dk | tlf. 3697 3508

Faglig projektleder | Claes O. Jensen | coj@easv.dk | tlf. 4177 5725

Udviklingsprojektet, Fremtidens Arbejdskraft - en styrkelse af det reelle uddannelsesniveau, har som målsætning at øge antallet af (videre)uddannede medarbejdere, i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Med det dobbelte kompetenceløft, tager projektet udgangspunkt i en tværgående samarbejdsmodel, som udnytter alle de iboende ressourcer i regionens eksisterende, uddannelsesfremmende aktører. Både faglige organisationer, erhvervskontorer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre involveret i projektet.

Brancher

Projektets målgruppe omfatter små og mellemstore virksomheder inden for følgende 4 brancher:


 1. Metalbearbejdning inden for industri og offshore
 2. Energiteknologi/optimering
 3. Procesindustri
 4. Træindustri

Geografi

Projektets overordnede målsætning er, at fremme vækst og skabe flere arbejdspladser i kommunerne: Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa.


Det dobbelte kompetenceløft

Man taler om det dobbelte kompetenceløft, fordi det er projektets mål at:

 1. Løfte ufaglærte til et faglært niveau

og

 1. Videreuddanne faglærte til et akademiniveau.

Problemet med arbejdskraften

Hvorfor overhovedet bruge så meget energi på at (efter)uddanne medarbejdere, som allerede er i arbejde og har en velfungerende jobfunktion? Der er mange gode argumenter for at uddanne personale. Der er dog en mere presserende forklaring på, at vi har valgt at optimere indsatsen her i Region Syddanmark. Bl.a. en undersøgelse fra Teknologisk Institut i december 2014, baseret på analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd, fremhæver at manglen på arbejdskraft, for især faglærte og medarbejdere med korte videregående uddannelser, vil stige væsentligt frem mod 2020. Der er desuden generelt færre, der gennemfører en akademiuddannelse i Region Syddanmark, i forhold til de øvrige regioner i landet.

FREMTIDSVISIONER

Projektet er i sit formål visionært, men det er også væsentligt, at de tiltag der etableres igennem projektet forankres i regionen, således at det gode arbejde med en strategisk tilgang til (efter)uddannelse af medarbejdere, fortsætter i virksomhederne og hos samarbejdspartnerne.

Et udviklingsprojekt

Det spændende ved et udviklingsprojekt er, at projektet aldrig skifter retning, men godt kan skifte form undervejs. Når så mange samarbejdspartnere, forskellige virksomheder og individer er involveret i en relativt langstrakt proces, kan det være mere eller mindre umuligt at tage højde for alle udfordringer, behov og forhindringer. Vi begyndte for eksempel med at tilbyde samlede workshops med faste temaer til de deltagende virksomheder, men det viste sig at være upraktisk og uvedkommende for en del af deltagerne. Derfor tilbyder vi i dag workshops efter behov og ønsker, ude i den pågældende virksomhed. Vi oplever herigennem en styrket relation imellem de enkelte samarbejdspartnere og virksomheden, samtidigt med at tiltroen til projektet etableres og fastholdes. 

Vi bryder barriererne

To væsentlige barrierer er fremtrædende, når det gælder efter- og videreuddannelse: Tid og økonomi. For medarbejderen kan uddannelse være forbundet med et mindre økonomisk råderum, hvis man selv skal finansiere både uddannelse og fritiden til at læse. For virksomheden er den største hindring, at de i en periode må undvære medarbejderne. Fremtidens Arbejdskraft er løsningsorienteret, således at disse problemstillinger kan imødekommes, for eksempel i form af forslag til individuelle uddannelsesplaner samt vejledning til støtteordninger. 

Tid og økonomi

Download faktaark til medarbejder her

Download faktaark til virksomhed her

MEDARBEJDER - FORDELE

 • Afdækning af kompetencer og drømme
 • Materiale til selvreflektion
 • Inspiration og motivation
 • Mere attraktiv som medarbejder
 • Kvalificeret til at løse nye arbejdsopgaver
 • Fremtidssikring af jobmuligheder
 • Større fagligt netværk

VIRKSOMHED - FORDELE

 • Styrkelse af den strategiske tilgang til opkvalificering
 • Fremtidsparate og topmotiverede medarbejdere
 • Bedre bundlinje / større indtjening
 • Overblik over tilskudsmuligheder
 • Kompetenceafklaring af medarbejdere
 • Vejledning til støtteordninger
 • Hjælp til uddannelses- og kursustilmelding
 • Fast tilknyttet konsulent

Samarbejdspartnere

De officielle partnere i projektet er Business Region Esbjerg, Erhvervsakademi Sydvest, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Socialfond.


Udover de officielle partnere er der en bred vifte af andre samarbejdspartnere, foruden hvilke projektet ikke var muligt. Disse partnere er for eksempel erhvervskontorer, erhvervsskoler, a-kasser, faglige organisationer og jobcentre ude i de pågældende kommuner.

Kontakt - for yderligere information om projektet

PROJEKTLEDER

Winnie Abildgaard

mail: wab@bre.dk

tlf.: 3697 3508

FAGLIG PROJEKTLEDER

Claes O. Jensen

mail: coj@easv.dk

tlf.: 4177 5725