Konference - Vejen

KONFERENCE

EFFEKTIVISERING AF SUPPLY CHAIN

Professor ved Syddansk Universitet Jan Stentoft, var en af oplægsholderne ved konferencen. Jan Stentoft har mange års erfaring i at rådgive virksomhedsledere i, hvordan de kan effektivisere i deres virksomheds Supply Chain.


Supply Chain kan også kaldes Distributionskæde eller forsyningskæde, og dækker over hele virksomhedens kæde af forsyning, udbud, lager, leverance og foråd. Det vil sige, at der er mange forskellige måder på tilgangen, alt afhængig af hvordan din virksomhed er sat sammen.

Foto: Udvikling Vejen

Jan Stentoft mener, at der er 3 hovedpunkter, der er vigtige når effektiviseringsprocessen går i gang


  • Forstå helheden af din forretning
  • Jagt facts
  • Inddrag virksomhedens vigtigste ressource - medarbejderne

"Det at arbejde med værdikæden er 10% teknik og 90% mennesker. Dine medarbejdere skal smide sine rygmærker, og arbejde på tværs af arbejdsområde og arbejdsopgave. Siloerne skal brydes ned og der skal være en mere flad struktur", siger Jan Stentoft.


Jan mener, at en silomentalitet i en virksomhed fører til konflikter mellem de forskellige funktionsområder, og dermed tager ingen ejerskab for egen funktion.


Ved at bryde siloerne ned skabes tværfunktionelle forbedringer, der skaber balance i materiale-, information- og finansielle flows.

Key Behavioral Indicators

Jan Stentoft præsenterede begrebet Key Behavioral Indicators (KBI) - der også er en måde at arbejde med effektivisering på, hvor den menneskelige adfærd og/eller kultur i virksomheden er i fokus.

KBI'er fokuserer på god og korrekt opførsel, understøttet af de værdier, som din virksomhed bygger på. KBI'er skal ses som et supplement til de traditionelle nøglepræstationsindikatorer (KPI'er). KBI'er fokuserer på de specifikke adfærdsmål, der bør overvejes at styrke i forhold til enkelt- og holdpræstationer.

Kontakt - for yderligere information om projektet

PROJEKTLEDER

Winnie Abildgaard

mail: wab@bre.dk

tlf.: 3697 3508

FAGLIG PROJEKTLEDER

Claes O. Jensen

mail: coj@easv.dk

tlf.: 4177 5725