Logitrans

CASE STORY

LOGITRANS INVESTERER I AT UDDANNE FREMTIDENS MEDARBEJDERE

I snart 80 år har Logitrans A/S fremstillet maskiner i Farup ved Ribe, de seneste mange år som en internationalt førende producent af internt transportmateriel. Ved siden af har virksomheden siden 2010 haft egen produktion i Kina. De to fabrikker er hinandens forudsætninger.


- Vi ville ikke være i stand til at skabe den indtjening, vi har nu, hvis vi ikke havde fabrikken i Kina. Men vi må endelig ikke opgive produktionen i Danmark. Dens eksistensberettigelse er, at vi kan lave små serier, kundetilpassede løsninger med øget automation og produkter i rustfrit stål produceret med en ny robot. Det hele forudsætter, at vi her på fabrikken har medarbejdere med et højt fagligt niveau, som kan tage egne beslutninger, siger produktionsdirektør Dorte Pedersen.

Logitrans deltager i udviklingsprojektet Fremtidens Arbejdskraft, hvis formål er at styrke uddannelsesniveauet i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Projektets mål er at løfte ufaglærte til faglært niveau og at videreuddanne faglærte til akademiniveau – det dobbelte kompetenceløft.


- Fremtidens Arbejdskraft kom lige på det rigtige tidspunkt, for projektet ramte ned i et behov. Vores virksomhed er inde i en periode med store forandringer, vore produkter rummer stadig mere elektronik, og alt skal foregå i et højere tempo end tidligere. Det kræver en ny type medarbejdere med grundlæggende forståelse af, hvordan det hele fungerer, siger Dorte Pedersen.


Konkret har deltagelsen i projektet udmøntet sig i, at en faglært medarbejder, der ikke længere kunne passe sit hidtidige job fuldt efter et kompliceret brud, er i gang med en akademiuddannelse, og at fire medarbejdere har gennemført en grundlæggende lederuddannelse for at ruste dem til en funktion som gruppekoordinatorer.


Fremtidens Arbejdskraft kom lige på det rigtige tidspunkt, for projektet ramte ned i et behov

EN NY TYPE AF MEDARBEJDERE

DANSKERE TÆNKER MERE SELV

Logitrans A/S i Farup ved Ribe investerer i fremtiden ved at efteruddanne medarbejdere. Fra venstre ses produktionsdirektør Dorte Pedersen, medarbejder Jan Brink Henriksen, driftsleder Mogens Haugaard, medarbejder Bo Jessen og Tina Nielsen.

Driftsleder Mogens Haugaard er ikke i tvivl om, hvad der adskiller den danske arbejdskultur fra mange andre landes, heriblandt Kina.


- Den store forskel er, at danske produktionsmedarbejdere er bedre til at tænke selvstændigt. Vi skal ikke langt væk fra Danmark, før man holder sig til at gøre, hvad man får ordre på. Som leder har jeg langt fra løsninger på alt, og jeg har stor gavn af, at medarbejderne stiller kritiske spørgsmål og kommer med konstruktiv kritik. Det er en central del af en helt anderledes omgang med mennesker, som vi har på det danske arbejdsmarked, siger Mogens Haugaard.


Logitrans har ca. 75 medarbejdere i Ribe og 50 i Kina, hvor der produceres større serier af standardprodukter, blandt andet hovedproduktet, højtløftere, samt komponenter til andre modeller. Dorte Pedersen er tillige direktør for det kinesiske selskab og opholder sig 60-70 dage om året i Ningbo.

Her er to medarbejderes historie om deres egne uddannelsesforløb i forbindelse med Fremtidens Arbejdskraft og deres holdning til at dygtiggøre sig for at styrke egne muligheder og gøre dansk produktion mere konkurrencedygtig.

JAN | UDLÆRT AUTOMEKANIKER LÆSER IPP

Jan Brink Henriksen, 39 år og udlært automekaniker, ansat hos Logitrans i over 10 år.


Få måneder efter sin tiltræden brækkede han en fod, som groede skævt sammen og førte til nedsat bevægelighed. Han har siden passet sit job som montør, men blev i 2016 af Dorte Pedersen tilbudt at videreuddanne sig inden for innovation, produkt og produktion (IPP) på Erhvervsakademi SydVest. Han forventer at afslutte uddannelsen, der er modulopbygget og foregår ved siden af jobbet, sidst i november 2018.


- Det første fag på uddannelsen var organisation og ledelse, og siden har jeg gennemført en række fag inden for kvalitetsoptimering, projektledelse, anvendt økonomi, produktionsoptimering og ledelse i praksis, der er et valgfag. Som montør fremstiller jeg ledningsnet, og derudover har jeg fået arbejdsopgaver inden for blandt andet kvalitetskontrol. Uddannelsen giver mig fagligt et helt andet indblik i processerne i virksomheden, og også personligt har jeg udviklet mig. Jeg har fået mere ro, arbejdsglæde og motivation ved selv at bestemme mere, siger Jan Brink Henriksen.

Medarbejder Jan Brink Henriksen mangler blot de afsluttende etaper af akademiuddannelsen Innovation, Produkt og Produktion, som han har læst de seneste to ud af de ti år han har været ansat hos Logitrans A/S. Flere af uddannelsens projekter har resulteret i optimering af produktionsprocesser og arbejdsgange i virksomheden.

Tina | Gruppekoordinator tog grundlæggende lederuddannelse


Tina Nielsen, 49 år og butiksuddannet, ansat i 14 år hos Logitrans. Foruden at arbejde i butik havde hun prøvet lidt af hvert inden sit nuværende job, hvor hun er montør på selvkørende vogne. Hun er derudover gruppekoordinator for fire kolleger og har ansvaret for at leve op til teamets produktionsmål.


Dorte Pedersen foreslog, at hun og de tre øvrige gruppekoordinatorer tog en grundlæggende lederuddannelse. Den blev gennemført fra september 2016 til januar 2017.


- Jeg har ikke stået foran kolleger og ledet før, så jeg tog imod tilbuddet om en modulopbygget uddannelse, hvor vi lærte noget om ledelse og emner som konflikthåndtering og motivation. Det har givet mig mange input til, hvordan man griber det hele an. Jeg har ikke planer om mere efteruddannelse lige nu, men man kan aldrig vide. Vi skal dog ikke alle være akademikere, og det skal kunne bruges i dagligdagen, hvad vi lærer, siger Tina Nielsen.

Direktør venter mangel på faglærte

Logitrans beskæftiger i produktionen både faglærte – primært smede, maskinarbejdere (nu industriteknikere) og mekanikere – samt ufaglærte, der læres op i montagen. Rekrutteringen går pænt, om end det kan være svært at skaffe industriteknikere. Når produktionsdirektør Dorte Pedersen ser på kurverne over lærlingeforløb i hele landet, forudser hun øget mangel på faglærte i fremtiden.

Logitrans blev grundlagt i 1940 og beskæftiger i dag mere end 100 medarbejdere inden for udvikling, produktion, salg og service. Produktionen i Danmark fokuserer hovedsagligt på kundetilpassede løsninger, hvilket stiller krav til medarbejdernes faglige kvalifikationer.

Logitrans

- mere end 75 års produktionserfaring

Kontakt - for yderligere information om projektet

PROJEKTLEDER

Winnie Abildgaard

mail: wab@bre.dk

tlf.: 3697 3508

FAGLIG PROJEKTLEDER

Claes O. Jensen

mail: coj@easv.dk

tlf.: 4177 5725