Konference

1. OKTOBER 2019

KONFERENCE

DIGITALISERING SKABER VINDERE

'Digitalisering skaber vindere' - er titlen på den konference Business Region Esbjerg og projekt, Fremtidens Arbejdskraft er værter for på ECH Park den 1. oktober 2019. Og det er ikke uden grund, at det netop er dette tema, der bliver taget op.


Digitalisering øger produktiviteten og konkurrenceevnen

Digitalisering øger produktiviteten og konkurrenceevnen

Der er ingen tvivl om, at virksomheder, der investerer i tide, får afgørende konkurrencemæssige fordele ved at bruge computere, netværk og sensorer til at udveksle data på kryds og tværs af virksomheden fra leverandører over fremstilling og helt frem til produkterne på markedet. Gevinsterne kan være lavere produktionspris, højere kvalitet, hurtigere levering og kundetilpassede løsninger. Mulighederne i digitalisering er omfattende.

PROGRAM

Afholdes på konferencehotel; ECH Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Susanne Nordenbæk

0830 - 0900

Indskrivning til konferencen/kaffe & rundstykker


0900 - 0910

Velkomst v/Direktør Business Esbjerg, Susanne Nordenbæk


0915 - 1015

Den digitale omstilling

v/Professor og leder ved institut for digitalisering på CBS; Jan Damsgaard


1015 - 1025

Kort pause


1025 - 1100

Digitalisering – produktion og produkter
v/CEO Bramidan A/S; Henrik D. Madsen


1100 - 1135

Effektiv videndeling
v/CEO Workpoint; Peter Jørgensen


1140 - 1210

Networking og sandwich – besøg ved stande


1210 - 1310

Ledelse, strategi og organisation

v/Professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet; Anders Drejer


1310 - 1330

Afslutning på konferencen

v/Borgmester, Jesper Frost Rasmussen


1330

Frokost

Susanne Nordenbæk

OPLÆGSHOLDERE


Digitale løsninger er allerede implementeret i en række små- og mellemstore virksomheder og er blevet en naturlig del af hverdagen. Dels er digitalisering blevet en vigtig del af selve forretningen, dels kan den lette virksomhedens administrative byrder. Men IT kan også være vanskelig at håndtere for mange SMV’er. Skal man købe nye dyre systemer eller kan man nøjes med billigere cloud-løsninger, og hvad kan en smartphone bruges til i forholdet til kunderne?

Konferencens 4 oplægsholdere vil gøre dig klogere og dele ud af deres erfaringer.

DEN DIGITALE OMSTILLINGJan Damsgaard

Professor og leder ved institut for digitalisering på CBS

DIGITALISERING - PRODUKT OG PRODUKTION


Henrik D. Madsen

CEO Bramidan A/S

EFFEKTIV VIDENDELINGPeter Jørgensen

CEO Workpoint

LEDELSE, STRATEGI OG ORGANISATION


Anders Drejer

Professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

STIFT BEKENDTSKAB MED...

Jan Damsgaard - CBS

Jan Damsgaard er som medlem af regeringens Disruptionråd og med titlen digital vismand udpeget af akademiet for tekniske Videnskaber med til at sætte den digitale dagsorden i Danmark. Jan Damsgaard er desuden bestyrelsesmedlem i en række anpartsvirksomheder, der bygger på platformsøkonomi.


Til daglig leder Jan Damsgaard institut for digitalisering, der forskningsmæssigt rangerer som det 13. bedste i verden og det bedste i Europa.


Forskningsmæssigt fokuserer Jan Damsgaard hovedsageligt på forretningsstrategier for digitalisering, platformsøkonomi, Big Data og Internet of Things.


I 2017 udgav Jan Damsgaard bogen: Den Digitale omstilling: 9 radikale udfordringer erhvervslivet skal overleve.

Bramidan A/S

Igennem mere end 40 år, har Bramidan A/S udviklet og produceret maskiner til komprimering af pap, plast og andet genanvendeligt affald. Virksomheden har i alle årene været i konstant udvikling og er i dag en international spiller med høj grad af digitalisering. 95% af de maskiner virksomheden producerer på fabrikken i Bramming sendes i dag ud af landet til kunder i hele verden, og 40 af medarbejderne arbejder udenfor landets grænser i salgs- og service selskaber i USA, Polen, Holland og Frankrig.

 

Derudover ejer virksomheden dele af salgs- og service selskaber i Norge, Sverige, Italien og Tyskland. Der eksporteres således til over 40 lande, og virksomheden er til stede på alle kontinenter.

 

Globalt beskæftiger virksomheden 135 medarbejdere

                                                         

I forbindelse med Business Esbjergs Nytårskur den 10. januar 2019, fik Bramidan A/S overrakt erhvervsprisen for 2018.

Anders Drejer - AAU

Anders Drejer er ph.d. og professor i strategi og forretningsudvikling ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Med 30 års erfaring og en dybt forankret aktionsbaseret forskningstradition i ryggen har Anders en unik adgang til de organisationer og ledere, der tænker og handler før alle andre.


Anders Drejer er en af landets bedste foredragsholdere, når det kommer til emner som ledelse, strategi, innovation og organisatorisk forandring. Anders Drejer er, i modsætning til mange andre foredragsholdere, ikke bange for at provokere for at få sit budskab frem.


Anders Drejer er, i modsætning til mange andre foredragsholdere, ikke bange for at provokere for at få sit budskab frem. Først og fremmest fordi, at han mener det, han siger. I et foredrag med Anders Drejer vil I opleve en formidler med den nyeste viden på en jordbunden og engageret måde, tilsat eksempler, konkrete værktøjer og budskaber, som er til at forstå. 

Workpoint - IT-virksomhed i Esbjerg

Workpoint er specialist i at styre bløde data for virksomheder – Dette i forhold til, projektstyring, HR – styring, kontraktstyring, kvalitetsstyring og sagsstyring dokumenter.


Workpoint samarbejder med en række større og mindre virksomheder i Danmark og i udlandet omkring tilpassede IT løsninger.   

Kontakt - for yderligere information om projektet

PROJEKTLEDER

Winnie Abildgaard

mail: wab@bre.dk

tlf.: 3697 3508

FAGLIG PROJEKTLEDER

Claes O. Jensen

mail: coj@easv.dk

tlf.: 4177 5725